Geiriau Ymadael / Parting Words

Geiriau Ymadael

Eu llefaru yw ein hatebion
Ac ie, eu distawrwydd –
Cipolwg trwy gymynrodd
O’r hen feirdd mawr ond dienw sydd eto’n aflonydd,
A’u tafodau â luniodd chwedl ein bywyd.
Crebachu wnaeth y bryniau a’r dyffryn â dyfodd,
Eu traed wisgasant y graig yn ddim
Yn eu teithio diddiwedd
I ail-ddarganfod yr odl sydd ynom ninnau (heno),
Oblegid yr un gân sydd yn dringo’r gwynt (heno)
Dros lethrau y byd gwyrdd
Ar un gân sydd ym machder prancio’r ceffylau,
Ac yng nghuro eu carnau mae mesur pur yr ail-adrodd hwn.

Parting Words

Their sayings our explanations,
Their silences even –
Glimpses bequeathed us
Of those great and nameless singers unstilled,
Whose tongues have shaped the song that sings us.
Hills have shrunk, the valleys grown,
Their feet have worn the very rock away
In their journeying ages long
To find again the rhyme in us,
For the same song still rises in the wind,
Across the slopes of the green world,
And the same is in the pride of horses cantering,
And their hooves beat the pure meter of this recounting.